Sobotovická niva

L.BO.50
Lokalizace: 49.068179N 16.549807E
Rozloha: 2,293 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 224 - 224 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2002
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2002

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.