Mokřad u ČOV v Židlochovicích

L.BO.187
Lokalizace: 49.02437N 16.622516E
Rozloha: 0,389 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Nadmořská výška: 179 - 180 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Uměle vytvořený mokřad (v roce 2007) v nivě řeky Svratky, hloubka dna 1,5 m až 2,7 m pod stávajícím povrchem, hladina podzemní vody kolísá od 1,3 m až do 2,3 m pod úrovní terénu. Svahy objektu jsou vymodelovány ve sklonu 1:3 až 1:6. Okolí osázeno domácími druhy dřevin, založen luční trávník.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2009
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2009