Omická bažina

L.BO.143
Lokalizace: 49.166487N 16.441252E
Rozloha: 8,954 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 292 - 333 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,053 ha 0,59 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,739 ha 41,76 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,000 ha -- 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,923 ha 10,31 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Dytiscus circumflexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2009
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Schoenoplectus lacustris skřípinec jezerní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.