Tůň u trati

L.BO.132
Lokalizace: 49.378324N 16.384755E
Rozloha: 4,151 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 276 - 284 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0,684 ha 16,47 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,901 ha 21,71 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,016 ha 0,39 2,08
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,502 ha 36,18 1,04
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,176 ha 4,23 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.