Březinský močál

L.BO.120
Lokalizace: 49.330812N 16.42947E
Rozloha: 13,620 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 241 - 242 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 7,889 ha 57,92 2,09
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,031 ha 0,23 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,196 ha 1,44 2,5
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,451 ha 3,31 2,06
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,160 ha 8,51 2,09
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,196 ha 1,44 2,5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,582 ha 4,27 1,45
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0,204 ha 1,5 2,5

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.