Mokřiny na Chlumském potoce

L.BK.51
Lokalizace: 49.584707N 16.581022E
Rozloha: 22,792 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 380 - 518 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,214 ha 0,94 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,013 ha 0,06 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 5,919 ha 25,97 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,124 ha 0,55 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.