Žabí meandr

L.BK.47
Lokalizace: 49.445912N 16.621944E
Rozloha: 9,601 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 291 - 306 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,119 ha 1,24 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,119 ha 1,24 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,908 ha 9,46 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,199 ha 2,07 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,722 ha 17,93 2,12
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,047 ha 0,49 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,323 ha 3,36 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2009
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2009
Cévnaté rostliny Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Euphorbia falcata pryšec srpovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2009
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2009

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.