Údolí Kunratického potoka

L.AA.13
Lokalizace: 50.02595N 14.471408E
Rozloha: 169,987 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 246 - 311 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,902 ha 0,53 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,237 ha 0,73 3,45
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii) 0,004 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 38,002 ha 22,36 2,86
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0,042 ha 0,02 1,71
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0,075 ha 0,04 2,5
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0,094 ha 0,06 2,78
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 61,831 ha 36,37 2,04
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 4,698 ha 2,76 2,27
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,652 ha 0,38 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 6,676 ha 3,93 2,27
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,014 ha 0,01 1,42

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acmaeodera degener -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Coraebus elatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Rhagium sycophanta -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Porthmidius austriacus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Poecilium pusillum -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Agrilus aurichalceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Trachys fragariae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Hylis foveicollis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Habroloma geranii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Eucnemis capucina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Dicerca berolinensis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Cylindromorphus bifrons -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cryptocephalus octopunctatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2008
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 119

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.