Louka "Na Jeleně" u Koloděj

L.AA.09
Lokalizace: 50.059917N 14.633048E
Rozloha: 9.278 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 250 - 255 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.479 ha 15.94 2.89
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.068 ha 0.73 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.258 ha 56.67 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.417 ha 4.5 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2001
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.