Lítožnice

L.AA.03
Lokalizace: 50.06822N 14.61026E
Rozloha: 42.457 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 239 - 253 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.998 ha 7.06 2.35
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.457 ha 3.43 3.62
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.932 ha 2.2 4
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.195 ha 0.46 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.877 ha 9.13 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 2.528 ha 5.95 2.78
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.225 ha 0.53 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.375 ha 0.88 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.166 ha 0.39 2.25
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.813 ha 1.91 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2001
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2001
Cévnaté rostliny Aster novi-belgii hvězdnice novobelgická -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2001
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Amaranthus albus laskavec bílý -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2001
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 47

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.