Cholupická bažantnice

L.AA.01
Lokalizace: 49.983299N 14.457653E
Rozloha: 20.470 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 308 - 326 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 13.828 ha 67.55 1.68
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.027 ha 0.13 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Corydalis intermedia dymnivka bobovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2001
Cévnaté rostliny Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma kerblík třebule štětinoplodý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2015
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2001
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2001
Cévnaté rostliny Myosotis sparsiflora pomněnka řídkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Cévnaté rostliny Virga pilosa štětička chlupatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2015

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.