Ke stažení

Kurz polární ekologie a výzkumu polárních mokřadů (PDF - 127.42 kB)

Zpráva z kurzu navazujícího na projekt Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky.

Realizace projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů ČR (PDF - 64.67 kB)

Popis realizace projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů České republiky, v rámci kterého vznikla databáze Mokřady České republiky.

Vyhodnocení druhové diverzity a habitatové preference netopýrů (PDF - 9.93 MB)

Zpráva o druhové diverzitě a habitatové preferenci netopýrů ve vybraných mokřadech ČR. Obsahuje návrh opatření zajišťujících adekvátní ochranu netopýrů (2015).

Netopýři PR Mokřady dolní Liběchovky (PDF - 9.8 MB)

Závěrečná zpráva z monitoringu netopýrů na území PR Mokřady dolní Liběchovky (2016).

Garanti mokřadů mezinárodního významu (PDF - 23.35 kB)

Seznam garantů jednotlivých mokřadů mezinárodního významu dle Ramsarské úmluvy